Posted in Perancangan Kewangan

Apakah itu perancangan kewangan?

budgeting-2-e1477075759544
Satu proses yang menilai kedudukan kewangan semasa dan masa hadapan seseorang dengan menggunakan pemboleh ubah-pemboleh ubah untuk menetukan aliran wang, nilai aset dan rancangan kecemasan kewangan pada masa hadapan.

Perancangan kewangan yang baik akan menyedarkan seseorang pelabur perubahan yang perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran proses perubahan antara fasa kewangan dalam hidup mereka.

AHMAD HANIZAM BIN ABDULLAH

Advertisements

Author:

Saya membantu orang ramai merancang perlindungan pendapatan dan seterusnya mencapai ketenangan fikiran dalam hidup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s