Posted in Buletin, Cerita Takaful

Tahun baharu, masa untuk berubah kepada Takaful

kom

SEIRING peredaran masa dan peningkatan usia, keinginan untuk melakukan perubahan adalah sesuatu yang normal.

Jika selama ini anda tidak mementingkan soal halal haram dalam urusan muamalat, sempena tahun baru 2017, lakukan perubahan.

Sama ada perubahan yang ingin dibuat itu besar atau kecil, yang penting langkah ke arah itu perlu dilakukan segera.

Jika bukan sekarang, bila lagi? Bagi anda yang ingin mengambil pelan perlindungan, maklumat berikut diharap dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang beberapa perkara berkaitan pelan Takaful.

Akad vs kontrak

Sekali imbas, Takaful dan insurans konvensional tiada perbezaan tetapi sebenarnya terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-duanya.

Akad adalah persetujuan di antara pencarum dengan pengendali Takaful atas dasar kerjasama antara kedua-dua pihak.

Pengendali Takaful hanya mengambil upah menguruskan sijil Takaful peserta.

Dalam insurans konvensional perjanjian di antara kedua-dua pihak adalah berdasarkan kontrak jual beli. Pencarum ialah pembeli insurans dan syarikat ialah penjual insurans.

Mengikut hukum syarak, jual beli risiko nyawa tidak dibolehkan.

Perkongsian keuntungan

Melihat dari sudut untung dan rugi pula, apabila mengambil Takaful, untung dan rugi sama-sama dirasai.

Jika tabung dana masih berbaki pada setiap hujung tahun, maka lebihan ini akan dikongsi bersama pengendali Takaful dan pencarum mengikut kadar yang ditetapkan di dalam akad.

Begitu juga dengan keuntungan pelaburan yang akan dimasukkan ke dalam akaun unit peserta supaya peserta akan mendapat manfaat matang yang lebih tinggi di akhir tempoh pelan perlindungan.

Prinsip Muafakat

Kita perlu memahami bahawa Takaful bukan sahaja mengamalkan prinsip-prinsip agama (patuh syariah) tetapi juga sesuai dan praktikal selaras dengan keperluan hidup di dunia dan memberi kebaikan di akhirat.

Sistem Takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan pesertanya.

Ia merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan, pemegang sijil bekerjasama dengan pertolongan pengendali Takaful untuk saling membantu dan bukannya untuk keuntungan, selaras dengan prinsip ta’awun.

Selain itu, syarikat pengendali Takaful juga wajib membayar zakat perniagaan yang mana sumbangan tersebut digunakan untuk membantu komuniti di sekitar yang memerlukan.

Apa ada pada Takaful

Sudah sedia maklum Takaful menyediakan pelan perlindungan meluas untuk memenuhi keperluan anda yang perbagai daripada perubatan, perlindungan aset, pendidikan, pelaburan dan banyak lagi.

Setiap peserta yang menyertai Takaful akan mendapat manfaat apabila ditimpa musibah dalam bentuk pampasan kewangan ataupun pembiayaan kos berkaitan.

Bayaran manfaat adalah adil kerana wang tersebut dibayar dari Dana Tabarru’ yang khusus untuk bayaran tuntutan manfaat.

Bantuan kewangan daripada pelan Takaful membolehkan keluarga yang ditinggalkan mampu meneruskan hidup seperti biasa tanpa dibebani hutang seperti yang dituntut Islam.

Di samping mendapat manfaat atau keuntungan di dunia, penyertaan Takaful sebenarnya membuka peluang untuk kita mendapat ganjaran yang berterusan sebagai bekalan di akhirat kelak.

Sumbangan anda (tabarru’) juga akan digunakan oleh peserta lain yang ditimpa musibah seperti yang tertera di dalam akad Takaful.

Secara tidak langsung, konsep takaful ini menggalakkan semangat tolong-menolong antara satu sama lain.

Dengan kelebihan-kelebihan takaful yang dinyatakan, jadikan tahun baharu ini detik terbaik untuk melakukan perubahan. Ayuh, mulakan langkah anda hari ini!

Sila layari laman web kami di www.greateasterntakaful.com atau facebook.com/greateasterntakaful.

AHMAD HANIZAM BIN ABDULLAH

Advertisements

Author:

Saya membantu orang ramai merancang perlindungan pendapatan dan seterusnya mencapai ketenangan fikiran dalam hidup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s