Posted in Buletin, Cerita Takaful

Membuat tuntutan Takaful

imej1

TAKAFUL akaful merupakan permuafakatan sekumpulan individu untuk saling menjamin dan membantu antara satu sama lain bagi memenuhi keperluan tertentu yang dipersetujui di kalangan mereka seperti pampasan bagi sesuatu musibah yang menimpa serta keperluan kewangan lain.

Permuafakatan ini melibatkan sumbangan wang caruman berasaskan konsep Tabarru’ iaitu perkongsian secara sukarela oleh semua peserta takaful.

Kelebihan atau manfaat mempunyai perlindungan takaful adalah cukup besar bagi meringankan beban yang ditanggung sekiranya peserta ditimpa musibah.

Misalnya, jika berlaku musibah yang dilindungi, waris peserta boleh membuat tuntutan yang membolehkan mereka menerima pampasan secara sekali gus yang merangkumi; jumlah perlindungan asas, jumlah perlindungan tambahan dan jumlah di dalam Akaun Individu Peserta (PIA jika ada).

Bagi memudahkan proses tuntutan, adalah penting untuk mengetahui dan mengenal pasti dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan takaful yang berbeza.

Hubungi wakil ejen atau syarikat pengendali takaful anda untuk mendapatkan maklumat bagi proses tuntuan.

Wakil ejen atau pihak pengendali takaful akan menyerahkan borang tuntutan untuk diisi oleh peserta atau ahli keluarga terdekat.

Anda juga boleh mendapatkan maklumat di laman-laman web pengendali takaful.

Lazimnya borang-borang boleh dimuat turun dari laman web tersebut.

Peserta atau ahli keluarga terdekat perlu mengemukakan dokumen tuntutan mengikut senarai semakan.

Proses seterusnya akan menjadi lebih mudah dan cepat jika dokumen yang diperlukan semuanya lengkap semasa penyerahan.

Anda perlu memastikan tuntutan yang akan dibuat adalah antara manfaat yang terdapat dalam pelan perlindungan yang anda miliki.

Beberapa perkara penting yang boleh menyebabkan tuntutan tidak dapat dibayar oleh pengendali takaful juga perlu diambil kira, antaranya kerana penyakit sedia ada tidak didedahkan semasa mengisi borang cadangan, sijil takaful yang telah luput akibat tiada pembayaran dibuat atau kejadian yang berlaku di luar daripada skop perlindungan dan sebagainya.

Peserta perlu memberi informasi yang telus kerana pengendali takaful akan membuat pengunderaitan untuk menyaring bakal peserta yang layak berasaskan peraturan sedia ada yang dikawal oleh Bank Negara Malaysia.

Sejarah penyakit perlu diistiharkan oleh peserta untuk menentukan kadar sumbangan yang bersesuaian dan memberi perlindungan kepada penyakit sedia ada.

Sekiranya peserta meninggal dunia, waris terdekat boleh mengemukakan tuntutan kematian.

Antara dokumen yang perlu disertakan adalah sijil kematian, laporan bedah siasat dan laporan perubatan daripada pegawai perubatan yang terakhir merawat peserta.

Pampasan yang dibayar dapat membantu ahli keluarga bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka.

Manakala bagi tuntutan hilang upaya kekal dan menyeluruh (disebabkan penyakit atau kemalangan), dokumen yang diperlukan ialah laporan penilaian perubatan selepas enam bulan daripada tarikh hilang upaya, salinan kad pengenalan dan borang tuntutan yang lengkap diisi.

Jika melibatkan tuntutan akibat kemalangan, salinan laporan polis juga perlu disediakan.

Bagi peserta yang mempunyai kad perubatan, mereka boleh menggunakannya bagi tujuan kemasukan ke panel hospital di seluruh Malaysia.

Sebelum surat jaminan dikeluarkan, penilaian akan dilakukan berdasarkan kepada laporan perubatan doktor yang merawat.

Selain itu, peserta juga boleh mengemukakan tuntutan perubatan bagi rawatan kemasukan ke hospital bukan panel.

Antara dokumen yang perlu disertakan ialah borang tuntutan, laporan perubatan, resit asal, bil asal, bil terperinci dan laporan makmal (jika ada). Pegawai tuntutan akan menilai setiap dokumen yang diberi.

Sekiranya perlu, siasatan lanjut akan dijalankan bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan sejarah perubatan peserta.

Manakala perlindungan terhadap 36 penyakit kritikal dapat dimanfaatkan oleh peserta sekiranya didiagnos menghidap salah satu daripadanya.

Tuntutan bagi  penyakit kritikal seperti strok, serangan jantung, kegagalan fungsi buah pinggang, kanser dan sebagainya perlu disertakan dokumen seperti borang tuntutan, laporan perubatan, laporan makmal/ radiologi dan sebagainya.

Pampasan akan dibayar jika keadaan peserta memenuhi kriteria seperti mana yang diterangkan dalam sijil. Ia dapat membantu peserta serta ahli keluarga di saat-saat memerlukan.

Terutama dalam mengenalpasti jenis rawatan yang bersesuaian serta peluang untuk mendapatkan kepelbagaian jenis rawatan lain yang juga boleh dilakukan seperti pembedahan dan sebagainya.

Sekiranya peserta masih hidup hingga akhir tempoh sijil, manfaat kematangan akan dibayar kepadanya di mana peserta perlu mengembalikan dokumentasi sijil asal kepada pengendali takaful.

Sekiranya pengendali takaful berpuas hati mengenai kesahihan semua informasi yang dikemukakan, semua pertanyaan lain telah terjawab sepenuhnya dan memenuhi syarat-syarat sijil maka pengendali takaful akan membayar amaun tuntutan.

Apa yang perlu dititikberatkan mengenai pembayaran tuntutan ialah kita perlu berbalik semula kepada konsep takaful itu sendiri di mana dana yang disumbangkan itu adalah milik para peserta.

Oleh itu, peranan pengendali takaful yang bertindak sebagai pemegang amanah sangatlah penting untuk memastikan pembayaran dilakukan secara adil dan telus serta tiada sebarang unsur penyelewangan berlaku.

Proses membuat tuntutan sebenarnya tidaklah sukar atau mengambil masa yang lama seperti yang didakwa sesetengah pihak sekiranya semua prosedur dipatuhi.

Lebih cepat diuruskan maka adalah lebih baik untuk ahli keluarga yang terlibat, agar kehidupan dapat diteruskan dan meringankan beban kewangan yang ditanggung.

Sila layari laman web kami  di www.greateasterntakaful.com atau facebook.com/greateasterntakaful.com

AHMAD HANIZAM BIN ABDULLAH

Advertisements

Author:

Saya membantu orang ramai merancang perlindungan pendapatan dan seterusnya mencapai ketenangan fikiran dalam hidup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s